Uw gegevens

Informatie over uw partner en kinderen vult u later in.
Geboortedatum       
Kies hoe u het verzamel- of toetsingsinkomen opgeeft:
uitklappenUitleg
Hoe hoog is vermogen?  
Als u een partner heeft, tel dan het vermogen van uw partner ook mee. Vul dit alleen in als uw vermogen hoger is dan 25.000 euro en 50.000 euro als u een partner heeft.
Woning